ACTIVIDADES DE VERÁN 2021

A TER EN CONTA

  • O prazo permanecerá aberto do 15 ao 31 de marzo ou ata cubrir prazas.

  • As prazas cubriranse sempre por rigurosa orde de solicitude, tendo preferencia ás persoas do municipio con respecto ás de fóra.

  • As cotas aboaranse dentro do prazo de inscrición; as persoas non empadroadas en Outeiro de Rei aboarán as seguintes cotas a maiores da establecida: curso de 2 meses,  10€ e cursos de 3 a  4 meses, 20€. Non se reintegrará o importe das cotas salvo que a actividade se suspenda a iniciativa do Concello.

  • A celebración da totalidade das actividades previstas ou a posible modificacián das mesmas queda supeditada á demanda existente ou a posibles problemas que poidan xurdir pola situación sanitaria da Covid-19.
  • Priorizarase o uso de material propio nas actividades, no caso de compartir material este desinfectarase  antes e despois do seu uso.

  • É obrigatorio o uso de máscara en todos os cursos. O Concello porá a disposición d@s participantes xel  hidroalcohólico en todos os locais que haberá que botar a entrada da actividade.

  • Podes obter máis información chamando o 982 39 34 08 ou na páxina web municipal outeiroderei.org

  • FICHA DE INSCRICIÓN ACTIVIDADES ADULTOS
  • FICHA DE INSCRICIÓN ACTIVIDADES MENORES DE IDADE
-
Concello de Outeiro de Rei
Praza do Concello, núm. 1 - 27150 Outeiro de Rei
Telfs: 982393281 / 982393055 Fax: 982 393 112
Diseño web de Lugonet
 
Esta web utiliza cookies para analizar e mellorar os seus servizos, continuar coa visita supón a súa aceptación. Información sobre o uso de cookies .