> Actualidade

08/02/2019 02:31

> CURSO DE MARKETING E COMPRAVENDA INTERNACIONAL PARA DESEMPREGADOS

O próximo luns día 11 de febreiro ás 10:30 h terá lugar no Concello de Outeiro de Rei a selección directa de candidatos para cubrir as prazas vacantes na acción formativa  subvencionada pola   Consellería de Economía, Emprego e Industria de MARKETING E COMPRAVENDA INTERNACIONAL, certificado de profesionalidade que terá unha duración total de  768 h e que está previsto se desenvolva, sempre que exista demanda suficiente, do13/02/2019 ao 30/09/2019 no Centro Cultural de Outeiro de Rei en horario de tarde.
O obxectivo xeral deste curso de formación ocupacional é que as persoas participantes sexan capaces de obter e tratar información para o sistema de información de mercados elaborando a información de base para a aplicación das políticas de marketing-mix internacional e asistir aos procesos de negociación vencellados ao contrato de compravenda internacional utilizando, en caso necesario, a lingua inglesa e/ou outra lingua estranxeira.
Esta  acción formativa   está dirixida a persoas inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia, requisito que non é necesario para as persoas inscritas no Ficheiro do sistema nacional de garantía xuvenil. En todo caso, as persoas interesadas en participar deberán
Ao ser un curso de nivel 3, as persoas participantes deberán cumprir algún dos requisitos seguintes:

  • Título de Bacharelato
  • Certificado de profesionalidade de nivel 3
  • Certificado de profesionalidade de nivel 2 da mesma familia e área profesional
  • Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grado superior ou ben ter superado as correspondentes probas de acceso reguladas polas administracións educativas
  • Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 años e/o de 45 anos
  • Ter as competencias clave necesarias, de acordo co recollido no anexo IV do RD 34/2008, para cursar con aproveitamento a formación correspondente ao certificado de profesionalidade

Pódese recibir máis información no servizo de Emprego e Desenvolvemento Local do Concello de Outeiro de Rei.Concello de Outeiro de Rei
Praza do Concello, núm. 1 - 27150 Outeiro de Rei
Telfs: 982393281 / 982393055 Fax: 982 393 112
Diseño web de Lugonet
 
Esta web utiliza cookies para analizar e mellorar os seus servizos, continuar coa visita supón a súa aceptación. Información sobre o uso de cookies .