> Actualidade

11/04/2018 12:22

> ESPAZO DISPOÑIBLE NO VIVEIRO INDUSTRIAL DO CONCELLO DE OUTEIRO DE REI

Trala renuncia presentada por un dos emprendedores que tiñan espazo adxudicado no viveiro industrial municipal, informase a todas as persoas interesadas que na actualidade hai unha nave dispoñible de 65 m2.

O viveiro industrial de Outeiro de Rei está destinado a empresas de nova ou recente creación de carácter industrial; este espazo está situado no parque empresarial de Outeiro de Rei.

Terán a consideración de candidatos/as para o uso do viveiro industrial aquelas persoas físicas ou xurídicas con proxectos de creación de empresas e empresas establecidas que vaian desenvolver unha nova liña de actividade e que cumpran os seguintes requisitos previos:

a) As empresas non constituídas terán 3 meses para facelo desde a data da resolución.

b) Empresas constituídas nun prazo inferior aos 6 meses desde a data de solicitude.

c) Ter domicilio social e fiscal en Outeiro de Rei na data de resolución.

No caso de empresas con domicilio fóra do Outeiro de Rei, terán un prazo de 3 meses desde a data de resolución para domiciliarse en Outeiro de Rei.

d) A empresa deberá desenvolver unha actividade empresarial de carácter industrial.

e) As empresas deben presentar un proxecto que garanta a súa viabilidade económica e técnica e unha solicitude de admisión. A persoa ou empresa encargada polo Concello de Outeiro de Rei do asesoramento empresarial, será a encargada de  valoralo e facer un informe.

O tempo de permanencia no viveiro será de doce meses estando prevista a posibilidade de prorrogar este prazo de estancia  por motivos extraordinarios  por un período máximo de doce meses.

Neste momento as solicitudes de espazo se  resolverán segundo se presenten e ata cubrir o espazo dispoñible. Pódese recibir máis información no tfno.: 982 399 908 ou nas instalacións do viveiro os martes en horario de 10:00 h a 14:00 h (Parque empresarial de Outeiro de Rei- Rúa do Acibro, nº 2 –Outeiro de Rei).Concello de Outeiro de Rei
Praza do Concello, núm. 1 - 27150 Outeiro de Rei
Telfs: 982393281 / 982393055 Fax: 982 393 112
Diseño web de Lugonet
 
Esta web utiliza cookies para analizar e mellorar os seus servizos, continuar coa visita supón a súa aceptación. Información sobre o uso de cookies .