> Actualidade

14/12/2012 10:00

> ABERTO O PRAZO DE PAGO VOLUNTARIO DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

O Concello de Outeiro de Rei informa que a cobranza en período voluntario do imposto sobre vehículos de tracción mecánica, correspondente ó actual exercicio, terá lugar neste municipio nas oficinas da Caixa Rural Galega, dende o día un (1) de Outubro ó trinta (30) de Novembro de 2011.

Transcorrido o prazo sinalado, todos os contribuíntes que non tivesen satisfeitos os seus débitos, quedarán incursos no procedemento de apremio, co recargo e custos correspondentes, segundo o establecido no Regulamento Xeral de Recadación.


Concello de Outeiro de Rei
Praza do Concello, núm. 1 - 27150 Outeiro de Rei
Telfs: 982393281 / 982393055 Fax: 982 393 112
Diseño web de Lugonet
 
Esta web utiliza cookies para analizar e mellorar os seus servizos, continuar coa visita supón a súa aceptación. Información sobre o uso de cookies .