> Hidrografía

A rede hidrográfica está presidida polo Río Miño. Nacido na Serra de Meira, recorre 350 km. ata a súa desembocadura no océano Atlántico por A Guarda. Ó seu paso por Outeiro de Rei, desdóbrase formando illas fluviais. A de maior extensión do Concello atopámola na parroquia de Santa María de Cela, é a Insua de San Roque que xunto a Insua de Trabanca e a Insua de Baixo ou de Santa Mariña forman as denominadas "Insuas do Miño".

Xunto a elas, podemos citar tamén:
  • As insuas de Seivane e Pazo, en San Xoán de Parada
O Miño discorre entre materiais sedimentarios do precámbrico e paleozoico, ca presenza de granodioritas e materiais do terciario e cuaternario, recolle as augas de numerosos afluentes que baixan dende as serras. Os máis destacados neste Concello son o Ladra e o Narla.

O primeiro atravesa as parroquias de Gaioso (onde atopamos a insua de Bouza, sita nunha finca particular), Francos, Caboi, Martul e San Xoán de Outeiro de Rei; nesta última desemboca pola dereita do Río Miño, creando unha paisaxe de beleza singular no recoñecido Campo de Santa Isabel.

Imagen Río miño O segundo, o Narla, discorre en dirección NO-SE polos termos de Friol, Outeiro de Rei [parroquias de Vicinte e Parada] desembocando en Ombreiro (Lugo).

A eles debemos engadir outras correntes de auga menores:

> Río Anoio (Aspai, San Cibrao)
> Río Porto Pres (Aspai, San Cibrao)
> Río Porto de Santo Tomé (Gaioso, Santo Tomé)
> Río de A Lama (Gaioso, Santiago)
> Río Dongrandio (Gaioso, Santiago)
> Río Pedragoso (Folgueira, San Nicolás)
> Río O Regueiro (Folgueira, San Nicolás)
> Rego Pedragoso (Matela, Santa María Madalena)
> Río Santa Marta (Guillar, San Martín)

Xunto a eles destacar os numerosos regatos e arroios tributarios dos principias ríos, que existen no Concello. A continuación pasamos a enumeralos:

> Arroio de Balsa (Aguiar, San Clodio)
> Arroio de Fiar (Aguiar, San Lourenzo)
> Arroio de Vello Rullas (Aguiar, San Lourenzo)
> Arroio de Bullas (Arcos e Sobrada)
> Arroio Province (Aspai e Vicinte)
> Arroio de Os Tollos (Bonxe)
> Arroio Portoprés (Candai)
> Arroio As Chairas (Candai)
> Arroio de Carballosa (Castelo e Vilela)
> Arroio Regueiro (Cela)
> Arroio Piñeiro (Guillar)
> Arroio de O Pazo (Mosteiro)
> Arroio de Barciela (Outeiro de Rei, San Xoán)
> Arroio de Moreira (Paz)
> Arroio Piñeiro (Robra)
> Arroio de Santa Marta (Silvarrei)
> Arroio de O Corvo (Sobrada)

Orixinarias, na maioría dos casos, destes arroios son as abundantes fontes, algunhas con lavadoiros, dispersas polo concello. Entre elas cómpre destacar:

A “Fonte de A Pinguela”, coñecida tradicionalmente como “Fonte da Picha”, sitúase en Santa Mariña de Outeiro de Rei. De acordo á información dos libros de Actas Municipais do Concello [Arquivo Municipal de Outeiro de Rei] a súa construción é anterior ó ano 1920, xa que na acta da sesión ordinaria de 3 de xaneiro dese mesmo ano (1920) cítase un gasto de 266 pesetas 75 céntimos pola reconstrución desta fonte. [Legajo 4, Serie 129, Folio 44].

A "Fonte dos Cochizos" en Santa María, presenta unha inscrición onde se eloxian as calidades milagrosas da súa auga para a curación dos cativos que teñan cochizos (bostelas típicas que saen nos beizos pola febre) ou calquera outra ferida na boca, e incluso problemas de pronunciación; potestade que lle concedeu, segundo contan os maiores, o bispo ó bendicila.

Imagen fonte cochizos Imagen fonte pinguela
“Fonte dos Cochizos” en Santa Mariña de Outeiro de Rei.“Fonte de A Pinguela”A inscrición reza:

Fai moitos anos, nesta fontiña traían aos
cativos que tiñan algún mal na boca, talexos
e fregábanlles na boca cun lenzo mollado
nesta auga milagreira, 9 veces, 9 Padrenosos, 9
días, pregándolle aos Santos que curaran o mal.

Por último, a abundante rede hidrográfica propiciou a presenza de pontes neste Concello; pontes como a “Ponte colgante de Parada” ou a ponte sobre o Miño (Santa Mariña) construída entre o 1789-1802 sobre os cimentos dunha ponte medieval da que só se conservan os arcos.

Imagen ponte colgante Imagen ponte do río
Ponte Colgante de Parada Ponte Medieval sobre o Miño


Concello de Outeiro de Rei
Praza do Concello, núm. 1 - 27150 Outeiro de Rei
Telfs: 982393281 / 982393055 Fax: 982 393 112
Diseño web de Lugonet
 
Esta web utiliza cookies para analizar e mellorar os seus servizos, continuar coa visita supón a súa aceptación. Información sobre o uso de cookies .