A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z | 


> GUIA EMPRESARIAL> INDUSTRIA
(INDUSTRIAS NON INCLUíDAS NOUTRAS CATEGORíAS)> INDUSTRIAS DA MADEIRA E DA FABRICACIóN DE MOBLES

> JOSÉ MANUEL MÉNDEZ PENA
Carpintería de madeira

Parada, nº 1 C.P. 27.155 Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno: 630 51 05 81 // 982 39 31 69
> JEVAMO, S.L.
Fabricación de torneados e escaleiras de madeira

Guillar, s/n C.P. 27.154 Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno: 982 39 30 56
FAX: 982 39 25 31
correo@jevamo.com
www.jevamo.com


> JOSÉ E. TUBÍO FERNÁNDEZ
Fabricación de mobiliario en madeira para o fogar

Barrio Soborvila, nº 21. C.P. 27.150. Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno: 696 43 16 56
je.tubio@gmail.comConcello de Outeiro de Rei
Praza do Concello, núm. 1 - 27150 Outeiro de Rei
Telfs: 982393281 / 982393055 Fax: 982 393 112
Diseño web de Lugonet
 
Esta web utiliza cookies para analizar e mellorar os seus servizos, continuar coa visita supón a súa aceptación. Información sobre o uso de cookies .