A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z | 


> GUIA EMPRESARIAL

> JAVIER DARRIBA VEIGA
Tte. de pasaxeiros. Autotaxi

Vilar, nº 10 San Félix de Paz C.P. 27.153 Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno: 648 05 22 48
tecelle@yahoo.es

Parada taxi: Explanada do bar Soborvila

> JESÚS ROZAS GARCÍA
Recollida e transporte de leite

Robra, nº 91 C.P. 27. 154 Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno: 982 39 33 78 / 610 38 06 29
> JEVAMO, S.L.
Fabricación de torneados e escaleiras de madeira

Guillar, s/n C.P. 27.154 Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno: 982 39 30 56
FAX: 982 39 25 31
correo@jevamo.com
www.jevamo.com


> JOSÉ ÁLVAREZ UDE TORRE
Arquitecto

Santa María de Veiguicela, nº 13 Cela. C.P. 27151 Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno: 676 10 27 31
ude2000@hotmail.com> JOSÉ BENIGNO LÓPEZ PUMARES
Colocación de casas de madeira e piscinas

Crta. N VI Km 511 Robra C.P. 27.154 Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno: 982 39 32 54 // 610 44 44 24
FAX: 982 39 32 54
info@ascabanas.com
www.ascabanas.com


> JOSÉ CARLOS DÍAZ PRADO
Transporte

Cela, nº 7 C.P. 27.151 Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno: 609 81 35 77
FAX: 982 39 07 89
transliquidoscela@gmail.com> JOSÉ E. TUBÍO FERNÁNDEZ
Fabricación de mobiliario en madeira para o fogar

Barrio Soborvila, nº 21. C.P. 27.150. Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno: 696 43 16 56
je.tubio@gmail.com> JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ
Tte. de pasaxeiros. Autotaxi

Robra nº 18. C.P. 27.154. Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno: 680 44 45 23


Parada taxi: Robra. Vehículo adaptado para persoas con mobilidade reducida. Dispón de 7 prazas ou de 5+1 (espazo para a cadeira de rodas)

> JOSÉ MANUEL MÉNDEZ PENA
Carpintería de madeira

Parada, nº 1 C.P. 27.155 Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno: 630 51 05 81 // 982 39 31 69
> JULIA CRESPO GONZÁLEZ
Servizos clínicos veterinarios

As Lombas, nº 6 Bonxe C.P. 27.153 Outeiro de Rei (LUGO)
Tfno: 628 27 64 28
jcresgon@yahoo.esConcello de Outeiro de Rei
Praza do Concello, núm. 1 - 27150 Outeiro de Rei
Telfs: 982393281 / 982393055 Fax: 982 393 112
Diseño web de Lugonet
 
Esta web utiliza cookies para analizar e mellorar os seus servizos, continuar coa visita supón a súa aceptación. Información sobre o uso de cookies .