> BANDOS

07/09/17.- BANDO CONVOCATORIA AXUDAS ASCENSORES, PRAZAS NO EXERCITO E CURSO PANADERÍA
17/07/17.- BANDO AXUDAS RENOVACION CON LOUSA, GRANITO E TELLA
26/04/17.- ÁBRESE O PRAZO DE SOLICITUDE PARA PARTICIPAR NA FEIRA DE ARTESANÍA E CONVOCADAS AXUDAS PARA PROXECTOS DE ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO EN ACTIV NON AGRICOLAS
25/04/17.- ABERTO O PRAZO DE INSCRICIÓN NAS XORNADAS DE RISOTERAPIA PARA MAIORES.
17/04/17.- CONVOCADAS AXUDAS PARA A CONTRATACIÓN INDEFINIDA INICIAL, PARA AUTÓNOMOS, PARA A CREACIÓN DE EMPREGO EN ZONAS RURAIS E PROBAS PARA OBTENCIÓN CERTIFICADOS CELGA.
07/03/17.- ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DE AXUDAS PARA EQUIPAMENTOS TÉRMICOS DE BIOMASA E CONVOCADAS PROBAS DE AVALIACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 E 3.
24/02/17.- ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DAS ACTUACIÓNS GRATUÍTAS DA ESCOLA DE MÚSICA NESTE CONCELLO.
16/02/17.- ABERTO PRAZO DE AXUDAS DA PAC E DAS CONVOCATORIAS PARA A OBTENCIÓN DA ESO E DO BACHAREL.
03/02/17.- FESTA DE ENTROIDO 2017.
27/01/17.- PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES DA MULLER, NOVA DATA PARA A ITV DE SULFATADORAS E CONVOCATORIA PARA O RECOÑECEMENTO DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS.
17/01/17.- ABERTO PRAZO PARA SOLICITAR ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DA EXPERIENCIA PROFESIONAL
03/01/17.- CONVOCATORIA DE AXUDAS DESTINADAS AO SECTOR AGROGANDEIRO
17/11/16.- CHARLA INFORMATIVA EN OUTEIRO DE REI SOBRE A ITV DE SULFATADORAS
04/10/16.- ABERTO AO COBRO O IMPOSTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
23/09/16.- INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES DE PRÓXIMA POSTA EN MARCHA
19/09/16.- O CONCELLO DE OUTEIRO DE REI ABRE O PRAZO DE SOLICITUDE DE AXUDAS Á ESCOLARIZACIÓN
14/09/16.- EXPOSICION AO PUBLICO DO PADRON DE VEHICULOS 2016
29/07/16.- CONVOCADAS AXUDAS PARA TITULARES DE EXPLOTACIÓNS LEITEIRAS CON DIFICULTADES FINANCIEIRAS DERIVADAS DA SÚA ACTIVIDADE.
28/07/16.- CONVOCATORIAS DE AXUDAS PARA A CREACIÓN DE EMPREGO.
13/06/16.- ABERTO O PRAZO DE INSCRICION NA FESTA DOS XUBILADOS.
20/04/16.- ÁBRESE O PRAZO DE SOLICITUDE PARA PARTICIPAR NA FEIRA DA ARTESANÍA E CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA PROXECTOS DE INVESTIMENTO EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS NON AGRÍCOLAS.
18/04/16.- ABERTO PRAZO DE SOLICITUDE PARA OS CAMPAMENTOS DA XUNTA DE GALICIA E PARA O PROGRAMA GALEUROPA 2016.
01/04/16.- ABERTO PRAZO DE INSCRICIÓN PARA CURSO DE PREPARACIÓN PARA OBTENCIÓN GRADUADO EN ESO.
28/03/16.- ABERTO O PRAZO DE INSCRICIÓN PARA UN CURSO DE MANIPULACIÓN DE PRODUTOS FITOSANITARIOS.
18/03/16.- INFORMACIÓN SOBRE O PROGRAMA LUGOWORK E SOBRE A CONVOCATORIA DE AXUDAS A INICIATIVAS XUVENÍS.
17/03/16.- ABERTO PRAZO NAS LISTAS DA XUNTA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL, PARA AS PROBAS DE ACCESO AOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE DE NIVEL 2 E 3 E PUBLICADAS VARIAS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO.
18/02/16.- ABERTO PRAZO PARA A REALIZACIÓN DA SOLICITUDE UNIFICADA DE AXUDAS PAC 2016 E PARA A INSCRICIÓN NUNHA CHARLA DE SAÚDE.
16/02/16.- ABERTO PRAZO DE SOLICITUDE PARA TRAMITAR A PRESTACIÓN ECONÓMICA POR FILLO/A MENOR DE 3 ANOS.
14/01/16.- ABERTO PRAZO DE SOLICITUDE PARA PARTICIPAR PROCESO DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS E PARA AS PROBAS DE SELECCIÓN PARA ACCEDER Á CONDICIÓN DE MILITAR PROFESIONAL.
14/01/16.- CONVOCADAS AXUDAS PARA PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO, PARA A CONTRATACIÓN E PARA NOVOS EMPRENDEDORES.
31/12/15.- CONVOCADAS AXUDAS PARA REFORESTACIÓN E CREACIÓN DE SUPERFICIES FORESTAIS, PARA FOMENTO DA SILVICULTURA, PARA O FINANCIAMENTO BONIFICADO DE EXPLOTACIÓNS LEITEIRAS, PARA COMPENSACIÓNS COMPLEMENTARIAS POR LUCRO CESANTE Y REPOSICIÓN DE ANIMAIS, PARA APOIO AOS INVESTIMENTOS EN EXPLOTACIÓNS AGRARIAS, PARA PROXECTOS DE ENERXÍAS RENOVABLES E DE EQUIPAMENTOS TÉRMICOS DE BIOMASA.
31/12/15.- CONVOCADAS AXUDAS PARA A RENOVACIÓN DE CUBERTAS CON TELLA CERÁMICA, A REHABILITACIÓN DE FACHADAS CON GRANITO E PARA A RENOVACIÓN DE FACHADAS E CUBERTAS DE LOUSA.
21/12/15.- CONVOCADAS AXUDAS PARA A CONTRATACIÓN DE SEGUROS AGRARIOS E INDEMNIZACIÓNS POLO SACRIFICIO OBRIGATORIO DE ANIMAIS.
11/12/15.- ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE PARA O PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL DO IMSERSO
15/10/15.- ABERTO PRAZO SOLICITUDE DE AXUDAS PARA A MORATORIA DE PRESTAMOS RELACIONADOS COA MELLORA E INCORPORACIÓN DE MOZOS Á ACTIVIDADE AGRARIA E PARA A COMPRA DE MATERIAIS E MOBILIARIO DE COCIÑA E BAÑO.
01/10/15.- ABERTO O PRAZO PARA O PAGO EN PERÍODO VOLUNTARIO DO IVTM.
28/09/15.- ABERTO PRAZO DE SOLICITUDE DAS AXUDAS Á ESCOLARIZACIÓN.
23/09/15.- TELÉFONO DE INCIDENCIAS EN RELACIÓN EXTENSIÓN REDE 4G.
08/06/15.- CURSO PARA A CAPACITACIÓN DE MULLERES EN OFICIOS TRADICIONAIS.
08/05/15.- ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE PARA O PROGRAMA DE TURISMO NO IMSERSO.
06/05/15.- ÁBRESE O PRAZO DE SOLICITUDE PARA PARTICIPAR NA FEIRA DA ARTESANÍA E CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA CONTRATACIÓN DE SEGUROS AGRARIOS.
16/04/15.- ÁBRESE O PRAZO DE SOLICITUDE PARA PARTICIPAR NA FEIRA DA ARTESANÍA E CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA CONTRATACIÓN DE SEGUROS AGRARIOS.
17/03/15.- ABERTA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA REHABILITACIÓN DE FACHADAS CON GRANITO E RENOVACIÓN DE CUBERTAS DE LOUSA OU CON TELLA CERÁMICA.
11/03/15.- CHARLA INFORMATIVA SOBRE AXUDAS DA PAC E CONVOCATORIA DE AXUDAS DA CONSELL. DE MEDIO RURAL.
10/03/15.- ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE PARA PARTICIPAR NUN CURSO DE INGLÉS BÁSICO.
24/02/15.- O CONCELLO DE OUTEIRO DE REI ABRE O PRAZO DE SOLICITUDE DE ADMISIÓN NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL.
09/02/15.- ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE PARA TRAMITAR A PRESTACIÓN DE PAGAMENTO POR FILLO/A MENOR DE 3 ANOS.
30/01/15.- CONVOCADAS AXUDAS PARA A INCORPORACIÓN DE MOZOS Á ACTIVIDADE AGRARIA, PARA PROXECTOS DE EQUIPAMENTOS TÉRMICOS DE BIOMASA E CONVOCATORIA DE PRAZAS DO MINISTERIO DE DEFENSA.
30/01/15.- PRESENTACIÓN DAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DA MULLER 2015.
27/01/15.- FESTA DE ENTROIDO 2015.
22/01/15.- CONVOCADAS AXUDAS PARA A CREACIÓN E MELLORA DE EMPRESAS DE APROVEITAMENTOS FORESTAIS; PARA INDEMNIZACIÓNS POLO SACRIFICIO OBRIGATORIO DO GANDO; PARA CONSTITUIR E INICIAR A ACTIVIDADE DE SOCIEDADES DE FOMENTO FORESTAL E PARA FAMILIAS PARA A ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTOS DE TELEVISIÓN DIXITAL TERRESTRE.
18/12/14.- ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE PARA O PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL DO IMSERSO.
04/12/14.- CONVOCATORIA PARA A ACREDITACIÓN DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DA EXPERIENCIA LABORAL.
19/11/14.- DISPOSICIÓNS PARA A ACREDITACIÓN ANUAL DAS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS PRIORITARIAS.
16/10/14.- ABERTO AO COBRO O IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.
01/10/14.- ÁBRESE O PRAZO DE SOLICITUDE CURSO DE BENESTAR ANIMAL E DE AXUDAS PARA O FOMENTO DA SILVICULTURA.
29/09/14.- ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDES DE AXUDAS Á ESCOLARIZACIÓN.
14/06/14.- ABERTO O PRAZO DE INSCRICIÓN NA INICIATIVA DOMINGOS DE PRAIA.
11/06/14.- ABERTO O PRAZO DE INSCRICIÓN PARA A FESTA DOS XUBILADOS.
11/06/14.- ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DAS ACTIVIDADES DE VERÁN.
12/05/14.- ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTOS DE TELEVISIÓN DIXITAL TERRESTRE.
08/05/14.- ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DO PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL DO IMSERSO.
25/04/14.- ÁBRESE O PRAZO DE SOLICITUDE PARA PARTICIPAR NA FEIRA DA ARTESANÍA E NO PROGRAMA DE BENESTAR EN BALNEARIOS PARA PERSOAS MAIORES.
15/04/14.- ABERTO O PRAZO PARA O PROGRAMA DE BENESTAR EN BALNEARIOS PARA PERSONAS MAIORES.
03/04/14.- CHARLA INFORMATIVA SOBRE A TRAMITACIÓN DA PAC 2014.
28/03/14.- ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS PARA O ACCESO DE INTERNET DE BANDA LARGA VÍA SATELITE.
24/03/14.- ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR FILLO MENOR DE 3 ANOS.
20/03/14.- ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE PARA AS PROBAS DE AVALIACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE.
11/03/14.- ÁBRESE O PRAZO PARA SOLICITAR PRAZA NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL.
04/03/14.- ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DE AXUDAS DESTINADAS A INDEMNIZACIÓNS POLO SACRIFICIO OBRIGATORIO DE GANDO, DE PAGAMENTOS DIRECTOS Á AGRICULTURA E DE VARIOS CURSOS.
13/02/14.- CONVOCATORIA PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DA ESO E APERTURA PRAZO DE PREINSCRICIÓN PARA UN CURSO PREPARATORIO DO NIVEL CELGA 3.
31/01/14.- ABERTO O PRAZO DE VARIAS CONVOCATORIAS: PARA Á INCORPORACIÓN DE MOZOS Á ACTIVIDADE AGRARIA, PARA ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS A TRAVÉS DA EXPERIENCIA LABORAL, PARA O FOMENTO DA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA EN RÉXIME ASOCIATIVO E PARA AS SOFOR
31/01/14.- PRESENTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DA MULLER 2014
09/01/14.- ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DE AXUDAS PARA A MELLORA DA COMPETIVIDADE DAS EXPLOTACIÓNS LEITEIRAS
07/11/13.- ABERTO PRAZO DE INSCRICIÓN PARA CURSO DE PREVENCIÓN DE RISCOS NO MANEXO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
28/10/13.- ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DO PROGRAMA XUNTOS POLO NADAL
25/10/13.- ABERTO O PRAZO DE INSCRICIÓN NAS ACTIVIDADES DE INVERNO, TEMPADA 2013/2014
03/10/13.- CONVOCADAS AXUDAS PARA O FOMENTO DE PLANTACIÓNS DE CASTIÑEIRO PARA FROITO
30/09/13.- CONVOCADAS AXUDAS PARA A RENOVACIÓN DO PARQUE DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
02/09/13.- CONVOCATORIA DE REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE AXUDAS PARA O ACCESO A INTERNET E Á TDT VÍA SATÉLITE
19/06/13.- ABERTO O PRAZO DE INSCRICIîN PARA PARTICIPAR NA FESTA DOS XUBILADOS
03/06/13.- O CONCELLO DE OUTEIRO DE REI RECIBE APROBACIÓN PARA A IMPARTICIÓN DO CURSO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN XERIATRÍA
09/05/13.- ABERTO O PRAZO DE INSCRICIÓN PARA A XORNADA DE APLICACIÓN DE PRODUTOS FITOSANITARIOS E CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O SACRIFICIO OBRIGATORIO DO GANDO
26/04/13.- ÁBRESE O PRAZO DE SOLICITUDE PARA A FEIRA DE ARTESANÍA E PARA SOLICITAR PARTICIPAR NAS PROBAS DE AVAILIACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE
18/04/13.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE ENERXÍAS RENOVABLES
04/04/13.- ABERTO O PRAZO PARA SOLICITAR O PROGRAMA DE BENESTAR EN BALNEARIOS
04/04/13.- ABERTO O PRAZO PARA TRAMITAR A SOLICITUDE DE PAGAMENTO POR FILLO/A MENOR DE 3 ANOS
25/03/13.- SOLICITUDE DE COLABORACIÓN PARA A POSTA EN MARCHA DUN SERVIZO MPAL. DE VOLUNTARIADO
06/03/13.- ÁBRESE O PRAZO PARA SOLICITAR PRAZA NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE OUTEIRO DE REI
06/02/13.- CONVOCATORIA PROBAS PARA A OBTENCIÓN DO GRADUADO EN ESO E DAS AXUDAS DA PAC/DR 2013
11/01/13.- CONCURSO DE DISFRACES 2013
11/01/13.- ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DE CURSOS DE LINGUA GALEGA PREPARATORIOS PARA A OBTENCIÓN DO CELGA
08/01/13.- ABERTO O PRAZO DE INSCRICIÓN EN XIMNASIA E EN INFORMÁTICA PARA MAIORES
20/12/12.- ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DO PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL DO IMSERSO
26/10/12.- ABERTO O PRAZO DE INSCRICIÓN NAS ACTIVIDADES CULTURAIS, DEPORTIVAS, DA OMIX E DO SERVIZO DE PREVENCIÓN
03/10/12.- ABERTO PRAZO PARA SOLICITAR PROGRAMA DE VACACIÓNS PARA MAIORES
14/09/12.- CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA PROMOVER A AFILIACIÓN Á S. SOCIAL DE PERSOAS COTITULARES E TITULARES DE EXPLOTACIÓNS AGRARIAS
12/07/12.- O CONCELLO INFORMA DA POSTA EN MARCHA DUN CURSO DE FORMACIÓN DE OLEIRO CERAMISTA.
06/06/12.- ÁBRESE O PRAZO DE INSCRICIÓN PARA PARTICIPAR NAS ACTIVIDADES DE VERÁN.
24/05/12.- ABERTO O PRAZO DE INSCRICIÓN PARA PARTICIPAR NO OBRADOIRO EMPRÉGATE.
18/05/12.- ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DE AXUDAS PARA A MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIÓNS AGRARIAS E PARA A INCORPORACIÓN DE MOZOS Á ACTIVIDADE AGRARIA// CONVOCADAS AXUDAS PARA FACILITAR A OBTENCIÓN DO PERMISO DE CONDUCIR.
03/05/12.- CONVOCATORIA DE AXUDAS DO IGAPE Á INNOVACIÓN DE PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS.
03/05/12.- ABERTO O PRAZO PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITORES NA FEIRA DE ARTESANÍA.
27/04/12.- CONVOCADAS AXUDAS PARA CUBRIR NECESIDADES DE LIQUIDEZ DAS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS CONSECUENCIA DA SECA.
25/04/12.- ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DO PROGRAMA DE BENESTAR EN BALNEARIOS PARA PERSOAS MAIORES
13/04/12.- UNHA UNIDADE MÓBIL VISITA O CONCELLO PARA REALIZAR INSPECCIÓNS TECNICAS DE VEHÍCULOS AGRÍCOLAS
20/03/12.- UNHA UNIDADE MÓBIL VISITA OUTEIRO DE REI PARA INFORMAR SOBRE O SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA
20/02/12.- CONVOCATORIA DE PROBAS DE AVALIACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE
24/01/12.- PRESENTACIÓN DAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DA MULLER E CONVOCATORIA SUBVENCIÓN AUTÓNOMOS
24/01/12.- CONCURSO DE DISFRACES 2012
12/01/12.- ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE EN CURSOS DE LINGUA GALEGA PREPARATORIOS PARA AS PROBAS DE CELGA 1, CELGA 2, CELGA 3 E CELGA 4.
12/01/12.- ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DA EXPERIENCIA LABORAL EN VARIAS FAMILIAS PROFESIONAIS.
21/12/11.- ABRESE O PRAZO DE SOLICITUDE PARA O PLAN RENOVE DE FIESTRAS.
21/12/11.- ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE NO PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL DO IMSERSO.
07/12/11.- ABERTO O PRAZO EN DETERMINADAS UNIDADES DE COMPETENCIA PARA O RECOÑECEMENTO DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DA EXPERIENCIA PROFESIONAL
19/10/11.- ÁBRESE O PRAZO DE SOLICITUDE DAS ACTIVIDADES DE INVERNO
06/10/11.- ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DAS AXUDAS Á ESCOLARIZACIÓN
15/09/11.- ÁBRESE O PRAZO DE SOLICITUDE PARA UN CURSO DE TAPICERÍA E RESTAURACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE VARIAS ACTUACIÓNS PREVISTAS
20/06/11.- ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE NO PROGRAMA DE VACACIÓNS PARA MAIORES
14/06/11.- 19ª EDICIÓN DA FESTA DO XUBILADO
01/06/11.- APERTURA DO PRAZO DE INSCRICIÓN NAS ACTIVIDADES DE VERÁN
25/05/11.- CURSOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL EN OUTEIRO DE REI
05/05/11.- ABERTO O PLAZO PARA PARTICIPAR NA V FEIRA DA ARTESANÍA DE OUTEIRO DE REI
14/04/11.- ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DE AXUDAS PARA PROMOVER A AFILIACIÓN Á S. SOCIAL TITULARES E COTITULARES DE EXPLOTACIÓNS AGRARIAS, PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO.
28/03/11.- ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DO PROGRAMA DE LECER E BENESTAR.
10/03/11.- ÁBRESE O PRAZO PARA SOLICITAR PRAZA NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL.
07/03/11.- ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DE AXUDAS DESTINADAS Á PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL E A ACCESIBILIDADE.
03/03/11.- CELEBRACIÓN DO DÍA INTERNACIONAL DA MULLER TRABALLADORA.
18/02/11.- ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DE PAGAMENTO ÚNICO POR FILLO/A MENOR DE 3 ANOS.
17/02/11.- Concurso de disfraces 2011.
02/02/11.- Presentación da programación de actividades para mulleres e convocatoria de cursos de lengua galega.
10/01/11.- ÁBRESE O PRAZO DE INSCRICIÓN PARA A ACTIVIDADE “ XIMNASIA PARA MAIORES”
05/01/11.- ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE NO PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL DO IMSERSO.
02/12/10.- CAMPAÑA DE AFORRO NA FACTURA DA LUZ.
02/12/10.- INAUGURACIÓN DO PRIMEIRO PARQUE BIOSAUDABLE DE OUTEIRO DE REI.
17/11/10.- ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DE AXUDA DO PLAN RENOVE DE FIESTRAS.
02/11/10.- ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DE AXUDAS PARA A COMPRA DE COLCHÓNS E MOBLES DE MADEIRA.
02/11/10.- ABERTO O PRAZO DE INSCRICIÓN NAS ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS DE INVERNO.
13/10/10.- Aberto o prazo de inscrición para as actividades XORNADA DE EXALTACIÓN MICOLÓXICA e OBRADOIRO DE MAQUILLAXE.
13/10/10.- CURSO DE BENESTAR ANIMAL EN GRANXAS DIRIXIDO A GANDEIROS E TRABALLADORES DE EXPLOTACIÓNS GANDEIRAS.
06/10/10.- SERVIZO DE ORIENTACION LABORAL DIRIXIDO Á REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E BUSCA DE EMPREGO.
30/09/10.- ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DE AXUDAS Á ESCOLARIZACIÓN
30/09/10.- APERTURA DO PRAZO PARA PARTICIPAR NAS XORNADAS DE COOPERATIVISMO FORESTAL E FOMENTO DA MULTIFUNCIONALIDE DO MONTE
07/09/10.- Aberto o prazo de inscrición nos cursos de Lugo-Pacto Provincial polo Emprego
26/07/10.- Aberto o prazo de solicitude para a renovación do parque de maquinaria agrícola de Galicia
02/06/10.- Apertura do prazo de inscrición nas actividades de verán 2010
05/05/10.- Aberto o prazo para a contratación de persoas con discapacidade, para o fomento do emprego autónomo e para a obtención do Graduado en ESO
04/05/10.- Aberto o prazo para participar na IV FEIRA DA ARTESANÍA DE OUTEIRO DE REI
13/04/10.- Convenio Concello-Spa Termas de Vilalba
12/04/10.- Axudas individuais para persoas maiores, con discapacidade ou en situación de dependencia
18/03/10.- AMPLIADO O PRAZO DE SOLICITUDE E DE RESERVA DE PRAZA NA ESCOLA MPAL. INFANTIL
16/03/10.- Visita dunha unidade móbil informativa da TDT
03/03/10.- I mostra de traballos realizados por mulleres
27/01/10.- Concurso de Disfraces 2010
14/01/10.- Aberto prazo de solicitude cursos CELGA e información de varias convocatorias para o medio rural
21/10/09.- Magosto e apertura do prazo de inscrición das actividades de inverno
07/10/09.- Aberto prazo de participación no concurso de fotografía: A AUGA NO CONCELLO DE OUTEIRO DE REI, UN BEN A PROTEXER
01/10/09.- Aberto prazo de incrición para un curso de Internet Básico
24/09/09.- Aberto prazo de inscrición para curso de cocina internacional y para xornadas de exaltación micolóxica
17/09/09.- O Concello de Outeiro de Rei abre o prazo de solicitude de axudas á escolarización 2009/2010
03/09/09.- Curso de informática para mulleres
15/05/09.- Convocatoria de probas para á obtención do Graduado en ESO para maiores de 18 anos
08/05/09.- Aberto prazo solicitude de axudas para a renovación do parque de maquinaría agrícola
29/04/09.- Aberto o prazo de solicitude para as listas de contratación temporal da Xunta de Galicia
28/04/09.- Solicitude de colaboración aos veciños para a exposición fotográfica da III Feira da Artesanía de Outeiro de Rei
15/04/09.- Aberto prazo de solicitude de subvención para restauración de bens do patrimonio etnográfico
20/03/09.- Aberto prazo de solicitude de axudas para fomento da primeira forestación de terras non agrícolas, de subvención a empresas que realicen investimentos para previr e reducir a contaminación e de inscrición no programa OUTEIRO LÚDICO
10/03/09.- Aberto prazo de preinscrición na gardería municipal e de axudas para recría de gando vacún
06/03/09.- Aberto prazo de solicitude de axudas para a renovación de instalacións de baixa tensión e para o fomento das frondosas caducifolias. Información sobre o servizo municipal de bens inmobles
16/02/09.- Aberto prazo de solicitude de axudas para facer fronte aos danos causados polo temporal
16/02/09.- Oferta de emprego público do Servizo Galego de Saúde
05/02/09.- Aberto o prazo de solicitude das seguintes convocatorias de axudas publicadas recentemente do Diario Oficial de Galicia
21/01/09.- Aberto prazo inscrición para realizar varias etapas do Camiño Norte
15/01/09.- Abertas varias convocatorias de axudas para gandeiros
13/11/08.- Manifestación en defensa do sector lácteo
09/10/08.- Xornadas de promoción do cooperativismo agroforestal
07/10/08.- Apertura do prazo de inscrición para as actividades de inverno
02/09/08.- Convocatorias de axudas para a utilización de servizos de aconsellamento e para o acceso das mulleres á cotitularidade de explotacións agrarias. Apertura prazo de inscrición nun taller de manualidades e difusión do ciclo de charlas sobre educación e saúde
31/07/08.- Funcionamento do Servizo de Prevención de Drogodependencias
14/07/08.- Aberto prazo de solicitude de axudas destinadas a persoas maiores con discapacidade
30/04/08.- Aberto prazo de solicitude para fomento de sistemas de produción de razas gandeiras autóctonas en réximes extensivos e para a promoción do emprego autónomo
25/04/08.- Manifestación en defensa dos intereses do sector lácteo e cárnico
22/04/08.- Aberto prazo de solicitude de axudas para a renovación instalacións eléctricas de baixa tensión, para o remate exterior de vivendas unifamiliares e para cursos de aplicador de produtos fitosanitarios
16/04/08.- Aberto prazo de inscrición para curso de Lingua Galega (nivel Celga 4)
07/04/08.- Información sobre a "II FEIRA DA ARTESANÍA DE OUTEIRO DE REI"
25/03/08.- Aberto prazo de solicitude de axudas de compensacións pola aplicación de programas de erradicación de enfermidades de animais, para a compra de gando ovino e cabrún e para o desenvolvemento do Programa de selección xenética para a resistencia ás encefalopatías esponxiformes trasmisibles en ovino.
26/02/08.- Aberto prazo de solicitude de axudas para o fomento de frondosas caducifolias, para a mellora da eficacia e sustentabilidade das explotacións agrarias e para a devolución extraordinaria das cotas de hifdrocarburos
13/02/08.- Aberto prazo de solicitude de axudas á primeira forestación de terras non agrícolas e de axudas á silvicultura
11/02/08.- Charla sobre "O CONTRATO DE EXPLOTACIÓN SUSTENTABLE E A SITUACIÓN DAS AXUDAS DO NOVO PERÍODO OPERATIVO 2007/2013". Aberto prazo solicitude de axudas para fomento do contrato de explotación sustentable
23-01-2008.- Presentación das Actividades de Promoción da Muller 2008 e convocatoria para a contratac. de seguros agrarios
10-01-2008.- Posta en marcha do servizo de información, orientación e busca de emprego
19-11-2007.- Aberto prazo de inscrición para curso de auxiliar de axuda a domicilio do INLUDES
13-11-2007.- Aberto prazo para o programa de termalismo social do IMSERSO
10-11-2007.- Aberto prazo de inscrición para as actividades de inverno 2007-2008
25-10-2007.- Aberto prazo de inscrición para participar nas Xornadas de Promoción do Cooperativismo Forestal
04-10-2007.- Aberto prazo de solicitude de axudas para o acceso das mulleres á cotitularidade de explotacións agrícolas
28-09-2007.- Liga de F. Sala de Outeiro de Rei
25-09-2007.- Aberto prazo para o cobro do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
25-09-2007.- Aberto o prazo para a recollida de fotografías de veciños/as de Outeiro de Rei
24-09-2007.- Aberto prazo de inscrición para o obradoiro "O medio ambiente coma fonte de emprego" e para cursos de manipulador de produtos fitosanitarios
20-08-2007.- Aberto prazo de exposición do Padrón de Vehículos de Tracción Mecánica
18-07-2007.- Bases reguladoras do programa de incentivos para promover a afiliación á Seguridade Social das persoas cotitulares de explotacións agrarias
19-06-2007.- Subvencións para a primeira forestación de terras non agrícolas e para a rehabilitación de vivendas
12-06-2007.- Axudas para a conservación e restauración de bens inmobles do Patrimonio Etnográfico
04-06-2007.- Aberto prazo de inscrición no programa de vacacións para maiores
30-05-2007.- Aberto prazo de inscrición nas Actividades de Verán
28-05-2007.- Aberto prazo inscrición cursos de manipulador de produtos fitosanitarios
16-05-2007.- Axudas para a mellora da eficacia e sustentabilidade das explotacións agrarias e para a incorporación de novos activos agrarios e outras convocatorias de axuda
08-05-2007.- Aberto prazo de presentación de solicitudes de valoración do grao e nivel de dependencia
26-04-2007.- Información sobre o catálogo de árbores senlleiras
09-04-2007.- Prestación económica de pagamento único por fillo/a menor de tres anos
20-03-2007.- Subvencións Desbroce
20-03-2007.- Axudas para adquisición de animais de reposición
19-03-2007.- Axudas para adquisición de ordenadores
15-03-2007.- Aberto prazo de solicitude para Programa de Turismo Social
05-03-2007.- Aberto prazo inscrición para cursos de informática
22-02-2007
21-02-2007
05-02-2007
31-01-2007
21-01-2007
19-01-2007
16-01-2007
12-01-2007
26-12-2006
21-12-2006

Concello de Outeiro de Rei
Praza do Concello, núm. 1 - 27150 Outeiro de Rei
Telfs: 982393281 / 982393055 Fax: 982 393 112
Diseño web de Lugonet
 
Esta web utiliza cookies para analizar e mellorar os seus servizos, continuar coa visita supón a súa aceptación. Información sobre o uso de cookies .