> ALCALDÍA

Imagen José Pardo Lombao, (Outeiro de Rei, 1955) está casado e ten dous fillos.

Dende moi cedo amosou unha clara vocación política accedendo á corporación municipal como concelleiro na lista de Alianza Popular (AP) no ano 1983. É alcalde dende o ano 1998 e actualmente é deputado provincial dende o ano 2011, cargo que desempeñou tamén de 1994 a 2003.

A dedicación ó Concello que o viu nacer absorbe a maior parte do seu tempo, non en vano durante estes anos de mandato acadáronse, en colaboración con outras Administracións, importantes logros para Outeiro de Rei que fan deste municipio un Concello de Futuro, como el mesmo acostuma a definir.

Púxose en marcha o Punto de Atención Continuada (PAC); construíuse o polideportivo municipal; rehabilitouse a Casa da Cultura na que se localiza a biblioteca municipal os servizos de Cultura e Deportes e a Oficina de Información Xuvenil; a inmensa maioría das antigas escolas espalladas pola xeografía municipal foron rehabilitadas para centros socioculturais; remodelouse o campo de fútbol de Outeiro de Rei; impulsouse a construción no municipio de máis de 500 vivendas unifamiliares e dunha gardaría municipal, que empezou a funcionar en 2009; no 2003 finalizou a construción da primeira promoción de vivendas de protección oficial; aprobáronse máis de 1.000.000 de metros cadrados de chan industrial, unha boa parte deles xa desenvolvidos; finalizouse o proxecto de abastecemento de auga na totalidade de núcleos de poboación do municipio; remodelouse o casco antigo da vila de Outeiro de Rei e realizáronse importantes obras de acondicionamento do Campo de Santa Isabel; levaronse a cabo os sendeiros Miradoiro da Terra Chá e Camiño do Miño, sendeiros que discorren integramente polo municipio de Outeiro de Rei, este último ao longo do río Miño. No ano 1999 asinou un convenio de colaboración coa entidade privada Club de Campo e Tiro de Bonxe para a utilización por parte dos habitantes do municipio das instalacións da citada entidade (piscinas, canchas de tenis,etc).

Ademais nestes anos instalouse iluminación pública e reelectrificouse o municipio, quedando estes dous servizos, así como o asfaltado de estradas, cubertos na práctica totalidade do territorio municipal. Igualmente instaláronse colectores de saneamento en todo o núcleo urbano que se estenden ó longo do río Santa Marta ata os límites co municipio de Lugo no que constitúe a zona máis poboada do Concello así coma un colector xeral no centro da Zona Industrial de Outeiro de Rei; ampliouse a extensa rede de camiños rurais e devasas; xeneralizouse a recollida selectiva de lixo e aparellos a todo o territorio municipal e incrementáronse os servizos administrativos que ofrece o Concello (servizo de axuda a domicilio, urbanismo, emprego e desenvolvemento local, cultura e deportes...).

En 2008 rematou unha importante obra de remodelación da Casa Consistorial.

Nos últimos anos púxose en marcha un ambicioso programa de conciliación familiar e deuse un importante impulso ao programa de axuda a domicilio.

CORPORACIÓN MUNICIPAL

PP (9)

D. José Pardo Lombao
Dna. María Begoña Seco Varela 
D. José Yebra Amorín
Dna. Pilar Méndez Lombao
D. Jesús Fernández García 
Dna. María José Martínez Vigo 
D. Antonio López Pérez 
Dna. Tania Díaz Seijas
D. Luis Varela Pérez 

BNG (3)

D. Xosé Ferreiro Fernández
D. Francisco Xabier Molinos Campos
Dna. Elvira Lombao Vila

PSOE (1)

Dª María del Carmen Acacio López


Concello de Outeiro de Rei
Praza do Concello, núm. 1 - 27150 Outeiro de Rei
Telfs: 982393281 / 982393055 Fax: 982 393 112
Diseño web de Lugonet
 
Esta web utiliza cookies para analizar e mellorar os seus servizos, continuar coa visita supón a súa aceptación. Información sobre o uso de cookies .